nauka w szkołach językowych

Kursy językowe organizowane są przez instytucje publiczne i prywatne, akredytowane przez CRICOS, ELICOS - Enlish Language Intensive Course for Overseas Students, NEAS - National ELICOS Accreditation Scheme. Szkoły prowadzące zajęcia dla Uczestników Programu, utrzymają ten sam wysoki standard. Dotyczy to m.in. liczby osób w grupach, kwalifikacji prowadzących zajęcia nauczycieli, metod nauczania oraz udostępnionych materiałów. Kursy w pełnym wymiarze godzin trwają co najmniej 20 godzin tygodniowo. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku. W niepełnym wymiarze kursy trwają około 15 godzin tygodniowo. Oosby przebywające w Australii na podstawie wizy studenckiej są zobowiązane do wyboru kursu 20-godzinnego.

Kursy ogólne „General English”, organizowane są w celu doskonalenia ogólnych zdolności lingwistycznych kursantów. Kurs pomaga pokonać barierę w komunikowaniu się w języku angielskim w życiu codziennym i jest dostępny na różnych poziomach zaawansowania. Program kursu dostosowany jest do potrzeb dużej grupy międzynarodowych słuchaczy.

Kursy intensywne „Intensive Courses”, mają na celu przygotowanie kursantów do podjęcia nauki w australijskich college’ach lub na uniwersytetach. Program kursów przygotowany jest z myślą o osobach dorosłych, które w krótkim czasie chciałyby osiągnąć widoczne postępy w doskonaleniu poziomu języka angielskiego.

Kursy egzaminacyjne „Exam Preparation Courses”, przygotowują do międzynarodowych egzaminów takich jak PET, FCE, CAE, CPE, BEC, TOEFL, IELTS, TOEIC. Kursy łączą program realizowany na kursach ogólnych z zajęciami skomponowanymi odpowiednio dla zakresu wybranego rodzaju egzaminu. Integralną częścią kursów egzaminacyjnych jest praca w oparciu o testy dostępne w latach ubiegłych oraz testy próbne.

Kursy biznesowe „Business English Courses”, przygotowane są dla wszystkich osób pragnących doskonalić swoje kwalifikacje językowe w odniesieniu do funkcjonowania w środowisku biznesowym. Kursanci poznają specjalistyczne słownictwo i uczą się jego zastosowania w różnych sytuacjach biznesowych.

Kursy specjalistyczne „Specialist Courses” (English Plus Programme), są idealnym rozwiązaniem dla osób, których celem jest poznanie specjalistycznego słownictwa oraz zasad jego stosowania w dziedzinach takich jak: medycyna, prawo, turystyka i finanse. Kurs może być dostosowany do indywidualnych potrzeb kursanta, może też przybrać formę zajęć prowadzonych w grupach organizowanych dla pracowników zainteresowanej firmy.

Lekcje indywidualne „Individual Lessons” (English At the Teacher’s Home & One-to-One), dostosowane są do indywidualnych preferencji kursantów i są optymalnym rozwiązaniem dla osób, które posiadają specyficzne wymagania związane z doskonaleniem umiejętności językowych, a zarazem dysponują ograniczoną ilością czasu przeznaczonego na naukę. Częstotliwość, intensywność oraz czas trwania zajęć uzgadniane są indywidualnie pomiędzy kursantem, a osobą prowadzącą zajęcia.

Kursy językowe połączone z praktyką zawodową „Language courses combined with work experience” (English and Work Experience), stanowią wyjątkową okazję do doskonalenia znajomości języka angielskiego oraz zdobycia doświadczenia zawodowego. Kursy przeznaczone są głównie dla osób młodych, które dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową i chciałyby włączyć w swój życiorys międzynarodową praktykę zawodową zdobytą w renomowanej australijskiej firmie. Kurs składa się z dwóch części: kursanci przez kilka tygodni realizują program w ramach kursu językowego, a następnie podejmują pracę w firmie w ramach stażu. Do najbardziej popularnych dziedzin należą: architektura, medycyna, reklama. W ramach kursu często realizowany jest również płatny staż w branży hotelarskiej i turystycznej.

Kursy dla nauczycieli „Courses for Teachers” (CELTA Certificate), zaprojektowane są z myślą o osobach, które posiadają już doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego. Kurs trwa kilka tygodni i kończy się uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu nauczycielskiego. Podczas trwania kursu można zdobyć wiedzę z zakresu najbardziej efektywnych form nauczania. Program kursu dostarcza innowacyjne pomoce dydaktyczne. Nadrzędną częścią programu jest także nacisk na doskonalenie wymowy angielskiej.

Przykładowe szkoły:
- Greenwich College www.greenwichcollege.com.au
- Macquarie Education Group Au
www.mega.edu.au
- TEG Lloyds College
www.teg.com.au
- Universal English College
www.uec.edu.au
- Kaplan Business School
www.kbs.edu.au
- English Language School In Sydney
www.elsis.edu.au
- Lloyds International College
www.lloydscollege.nsw.edu.au
- Australian College of English
www.ace.edu.au
- International House Sydney
www.ihsydney.com
- Sydney English Language Center
www.selc.com.au
- Access Language Center
www.access.nsw.edu.au
- International Institute of Business and Information Technology
www.iibit.edu.au