nauka na uniwersytetach

Aktualnie w Australii funkcjonuje 39 uniwersytetów, z czego 37 to uczelnie państwowe. Uniwersytety lub ich filie znajdują się niemal we wszystkich australijskich miastach. Nauka na uniwersytetach ogranicza się głównie do studiów licencjackich – większość studentów australijskich kończy naukę na tym właśnie poziomie. Mały odsetek osób decyduje się na studia stopnia magisterskiego. Po studiach licencjackich młodzi Australijczycy podejmują pracę, a dopiero po pewnym czasie decydują się na studia stopnia magisterskiego.

Studia Licencjackie
Studia trwają trzy lata. Kurs składa się z sześciu semestrów lub dziewięciu trymestrów. Po ukończeniu studiów i osiągnięciu stopnia licencjata można kontynuować naukę na poziomie magisterskim.

Studia Magisterskie/ MBA
Studia trwają rok lub dwa lata i można je rozpocząć posiadając stopień polskiego licencjata lub magistra. Kandydat musi przedstawiać dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie będącym odpowiednikiem testu IELTS 6.0. Osoby ze słabszą znajomością języka angielskiego mogą osiągnąć wymagany poziom poprzez uczestnictwo w kursie organizowanym przez wyselekcjonowany uniwersytet, college lub szkołę językową.

Celem uczelni australijskich jest zainteresowanie kursami jak największej liczby międzynarodowych studentów oferując przy tym wyjątkowe warunki do nauki.  Absolwenci polskich uczelni wyższych ubiegający się o przyjęcie na studia w Australii mogą liczyć na częściowe zaliczenie studiów. W tym celu należy przedstawić wyciąg zaliczonych przedmiotów i na tej podstawie uczelnia australijska zadecyduje o zaliczeniu wybranych przedmiotów lub całego roku/ lat studiów.

Studia w Australii należą do tańszych w odniesieniu do analogicznych programów dostępnych np. w USA lub Wielkiej Brytanii. Rok akademicki w Australii jest podobny do naszego – składa się z dwóch semestrów, jednak trwa krócej. Nauka zaczyna się w lutym, a kończy się w listopadzie. Przerwa semestralna przypada na drugą połowę czerwca oraz pierwszą połowę lipca.
Warto pamiętać o tym planując naukę w Australii. Można rozpocząć ją wyłącznie w lutym lub w lipcu.

 

Przykładowe uniwersytety:
- Australian Catholic University www.acu.edu.au
- Central Queensland University Sydney International Campus
www.syd.cqu.edu.au
- Southern Cross University
www.scu.edu.au