zapisy on-line na work & travel usa

 

wszystkich pól, po kliknięciu znacznika "Wyślij" wypełniony formularz zostanie przesłany na podany adres mailowy Klienta oraz do BTC, jednocześnie pojawi się nowa strona z nadanym przez system numerem konta bankowego.

 

Jeśli wystąpią problemy podczas wypełniania formularza, nie pojawi się strona z numerem konta lub nie dostaniesz zwrotnego maila to, prosimy o kontakt na info@stany.pl lub wypełnienie formularza, który otworzy się po kliknięciu: NOWY FORMULARZ!!!! 


 

 

 

 

NAZWISKO
IMIONA
DATA URODZENIA
dd/mm/rrrr
MIEJSCE URODZENIA
PESEL
STAŁY ADRES ZAMIESZKANIA
ULICA
NR
MIASTO
KOD
WOJEWÓDZTWO
TEL. STACJONARNY
ADRES KORESPONDENCYJNY
(jeśli taki sam jak wyżej - zaznacz)
ULICA
NR
MIASTO
KOD
WOJEWÓDZTWO
TEL. STACJONARNY
TEL. KOMÓRKOWY
EMAIL KONTAKTOWY
skypeID
UCZELNIA
NAZWA UCZELNI
ULICA
MIASTO
KIERUNEK STUDIÓW
ROK STUDIÓW
PRZYWIDYWANA DATA UKOŃCZENIA STUDIÓW
dd/mm/rrrr
PASZPORT
NUMER PASZPORTU
data
ważności
dd/mm/rrrr
UWAGA min. do maja 2018
WOJEWÓDZTWO
WYDANIA
PASZPORTU

(podać nową nazwę województwa, jeśli wydrukowana była stara nazwa)
PODCZAS POBYTU W USA KONTAKTOWAĆ SIĘ Z
EMERGENCY CONTACT
NAZWISKO
IMIĘ
KIM DLA CIEBIE
JEST TA OSOBA
ADRES ZAMIESZKANIA TEJ OSOBY
(jeśli taki sam jak staly adres zamieszkania - zaznacz)
ULICA
NR
MIASTO
KOD
WOJEWÓDZTWO
TEL. STACJONARNY
TEL. KOMÓRKOWY
EMAIL KONTAKTOWY
PROSZĘ ZAZNACZYĆ wybraną odpowiedź i uzupełnić
1) Czy byłaś/eś już w usa na programie work and travel ?
NIE TAK
2) Kiedykolwiek odmówiono ci wydania wizy amerykańskiej ?
NIE TAK
3) Jaką opcję programu wat wybierasz ?
Opcja A - własna oferta pracy
Opcja B - targi pracy/oferta BTC
4) Zakup biletu ?
przez biuro własny
5) Prosze podać nazwiska i imiona osób, z którymi chciałbym/chciałabyś pojechać do tego samego pracodawcy
6) Proszę podac preferowane daty zatrudnienia/pobytu w USA
od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr
OŚWIADCZENIE
1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Programu "Work And Travel USA" zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, DZ. U. NR 133 POZ. 883).
2) Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym
3) Oświadczam, iż zapoznałem/am się z warunkami umowy dotyczącej udziału w Programie Work And Travel USA 2017 z BTC i akceptuję zawarte w niej warunki
Ostateczny zapis nastąpi po przekazaniu podpisanych umów do Centrali BTC w Warszawie i dokonaniu opłaty aplikacyjnej
Umowa (organizator CIEE) [pobierz]
Umowa (organizator Intrax) [pobierz]
Umowa (organizator CCI) [pobierz]